Otwarte od 9:00 do 24:00
Kawiarnia
u Oli
Kochanowka 15, W-wa
O kawiarni

Kawiarnia została założona... jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst .

dodatkowo jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst

dodatkowo jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś

Szef i barista: Ola Kowalska

Otwarte: codziennie od 07:00 do 24:00.

Address: Kochanowka 15, W-wa

Gdzie nas znaleźć

Żnajdź nas pod adresem Kochanowksiego 5.

FYI! ... jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst

Rezerwacja ... jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś tekst jakiś